Χορηγοί

 

  • Βικτωρία Καρέλια Καλαμάτα
  • Μαργέλης Θ. & Κατσιπάνου Β. Καλαμάτα
  • ΜΕΚΕΠ ΕΠΕ (Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών) Αθήνα
  • Αλμπάνη Τζίνα Καλαμάτα
  • Rambach Albert, Mannheim
  • Κατσούφρος Θεόδωρος, Καλαμάτα
  • Αρνόκουρος Κωνσταντίνος, Αθήνα
  • Σωτήρης Αναγνωστόπουλος